Nieuw fietsinfrastructuur in parkstraat

De doorgang is voor de volledige duur van de werken onderbroken. Fietsers kunnen langs de vaart fietsen.

De bussen van De Lijn volgen een aangepaste route. De Lijn zal de halten die tijdelijk afgeschaft worden en de vervangende halten aankondigen via affiches in de desbetreffende halten.

Werken:

Op maandag 18 februari starten er werken in de Parkstraat om de fietsinfrastructuur te verbeteren. Ook het wegdek wordt vernieuwd. De werkzone start ter hoogte van Argenta (kruispunt Parkstraat / Stationsstraat) en loopt tot aan De Loof. Het werk is opgesplitst in drie fasen. Er zijn 40 werkdagen voorzien.

Tussen de Stationsstraat en ’t Smoefelhuisje worden aan weerszijden van de weg fietspaden aangelegd van 1,75m breed. Hiervoor moet de parkeerstrook tegenover de apotheek en de school over de hele lengte opgebroken worden, zodat extra ruimte gecreëerd wordt voor ruimere fietspaden. Tussen ’t Smoefelhuisje en de Waterstraat worden fietssuggestiestroken op de weg aangebracht. De werken worden uitgevoerd in opdracht van Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen (AWV).

Het werk is opgesplitst in 3 fasen:

In een eerste fase werkt de aannemer vanaf Argenta (incl. kruispunt Parkstraat/Stationsstraat) tot net voor het kruispunt Parkstraat/Wellingstraat. In deze fase is een omleiding voorzien langs de H. d’Ydewallestraat en de Wellingstraat. De eerste fase duurt vermoedelijk een 3-tal weken.

In een tweede fase werkt de aannemer vanaf het kruispunt Parkstraat/Wellingstraat (incl. kruispunt) tot aan De Loof. In deze fase is een omleiding voorzien langs de Sint-Andreaslaan, Sint-Jorisstraat, Kauter en Vaart-Noord.

In een derde fase, waarin het wegdek wordt uitgefreesd en geasfalteerd, wordt de Parkstraat afgesloten vanaf de verkeerslichten (kruispunt Sint-Andreaslaan) tot aan het kruispunt met de Waterstraat (excl. kruispunt). In deze fase geldt dezelfde omleiding als in fase twee.

Einde werken: voorzien op 12 april 2019.

Steeds op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief op de contactpagina.

Leslie Neirynck